top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kolme Korppia Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.11.2022. Viimeisin muutos 30.11.2022.

 

1. Rekisterinpitäjä

Kolme Korppia Oy

Tapulintie 10 C 28

FI-36200 Kangasala

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Petra Kaipio

3korppia@gmail.com

+358 44 337 3437

3. Rekisterin nimi
Kolme Korppia Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • henkilön suostumus, jonka hän vapaaehtoisesti, tietoisesti, yksilöidysti ja yksiselitteisesti antaa käyttäessään Kolme Korppia Oy:n verkkosivustoa,

 • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena tai​

 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde ennen sopimusta).​​​

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • henkilön nimi,

 • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite),

 • www-sivustojen osoitteet,

 • verkkoyhteyden IP-osoite,

 • tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa,

 • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista,

 • laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tietojen säilytysaika asiakasrekisterissä on viisi (5) vuotta ja markkinointirekisterissä kolme (3) vuotta. Viiden vuoden jälkeen tiedot anonymisoidaan.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan ensisijaisesti suoraan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Sen ohella keräämme tietoja myös kolmansien osapuolien palvelujen kautta. Google Analytics* sekä sosiaalisen median palvelut Instagram, Facebook ja LinkedIn. Kolmansien osapuolien tietosuojakäytännöt ovat luettavissa heidän omilla sivustoillaan:

​​​

 

*Google Analyticsin keräämiä tietoja voit katsoa ja/tai poistaa Google-tilisi Omat tapahtumat ‑sivulla.

Huom. Nettisivustoamme ylläpidetään Wix.com-alustalla. Tietojasi saatetaan tallentaa Wix.comin tietokantaan ja sovelluksiin. Wix.com tallentaa kaikki henkilötiedot palomuurilla suojatuille palvelimille. Wixin tietosuojaselosteen löydät täältä: https://www.wix.com/about/privacy

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on

 • yhteydenpito asiakkaisiin,

 • asiakassuhteen ylläpito,

 • palvelujen tarjoaminen ja suorittaminen,

 • asiakaspalvelun ja teknisen tuen tarjoaminen sivuston käyttäjille (kyselyt, vuokravälineiden varaus, yms.),

 • tiedottaminen ja markkinointi (huom. markkinointisähköpostia lähetämme vain, mikäli olet rekisteröitymisen tai lomakkeen lähettämisen yhteydessä tai sen jälkeen ilmaissut halusi vastaanottaa Kolme Korppia Oy:n markkinointiviestintää);

 • datan ja analytiikan kerääminen palvelujemme kehittämiseksi ja parantamiseksi

 • evästeet

 • lakien ja säädösten noudattaminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Evästeet ja muut seurantatyökalut:​

Vieraillessasi Kolme Korppia Oy:n verkkosivustolla, vastaanotat automaattisesti evästeen (cookie) selaimeesi. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu laitteesi selaimeen. Evästeet voivat jäljittää ja säilyttää tietoa sivuston käytöstäsi kuten myös tallentaa minkä tahansa tiedon, jonka olet itse syöttänyt sivustolle istuntosi aikana kuten sähköpostiosoitteesi. Käytämme erilaisia evästeitä, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen palvelukokemuksen sivustollamme. Huomaa, että evästeiden käyttö edellyttää aina sinun hyväksymisesi.

Käytämme myös kolmannen osapuolen palveluita nettisivujemme kehittämiseen, asiakaspalvelukokemuksen kehittämiseen sekä markkinointiviestintämme parantamiseen. Kolmannen osapuolen palvelujen käyttöön liittyy evästeiden käyttöä sekä muiden seurantateknologioiden hyödyntämistä Wixin palvelujen kautta. Näillä palveluille on omat käytänteensä, miten ne keräävät ja tallentavat tietoa. Käytämme seuraavia kolmannen osapuolen palveluita: Google Analytics, Facebook, Instagram ja LinkedIn.

Linkkien kautta pääset perehtymään kolmannen osapuolen palveluntarjoajimme evästekäytänteisiin:

Google (ml. YouTube): https://policies.google.com/privacy

Facebook ja Instagram: https://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page